Wyszukaj w katalogu
Polecane firmy
Poleć nas innym
Aktualności

W jakim celu wykonuje sie umacnianie dna?

09-07-2015


Rozwój cywilizacyjny powoduje, że człowiek coraz częściej wkracza na tereny zbiorników wodnych. Jednak ingerencja w te tereny nie należy do najprostszych, bowiem grunt znajdujący się na dnie nie jest zbyt stabilny. Jednak dzięki pracom hydrotechnicznym można dno nieco ustabilizować.

dno

- Umacnianie podłoża polega na zmianie jego stabilności na taką, aby była ona bezpieczna dla konstrukcji opierającej się właśnie o dno zbiornika wodnego. Wymienia się kilka podstawowych metod umacniania, a do najpopularniejszych należą ostrogi, tamy kierunkowe, tamy podłużne z ostrogami, progi piętrzące na zakolach czy narzuty z pni drzew. Daną metodę stosuje się w zależności od potrzeb oraz uwarunkowań terenu - mówią fachowcy z grupy Aquamor.

Podstawową zabudową ludzką, która staje się integralną częścią środowiska wodnego są oczywiście mosty. Ich konstrukcja najczęściej oparta jest o filary, które umieszczane są na dnie rzeki lub zbiornika wodnego. Z budową mostu najczęściej wiąże się problem z oddziaływaniem na koryto cieku, co powoduje że umocnienia wymaga nie tylko dno, ale i brzeg rzeki. 

Utwardzenie brzegu jest nie tylko konieczne z powodu norm budowlanych. To podstawowy element budownictwa wodnego. Niestabilny grunt jest bowiem bardzo niebezpieczny, grozi obsunięciem fundamentu, czego konsekwencją będzie zawalenie się całej konstrukcji. Dodatkowo dobrze wykonane utwardzenie gruntu poprawia ochronę przed erozją powierzchniową, ma również wpływ na pozytywne zmiany krajobrazowe. Ponadto zapewnia odpowiednie strefy ciśnienia, które dają ochronę przed wysokimi temperaturami i dostarcza organizmom podwodnym odpowiednich warunków do dalszego egzystowania oraz zwiększa stateczność gruntu poprzez wzmocnienie podłoża poprzez pochłaniania gromadzoną w podłożu wodę gruntową. Specjaliści z firmy Aquamor podkreślają również, że niektóre metody utwardzania podłoża zwiększają szorstkość brzegu, co prowadzi do zmniejszenia siły tarcia wody o brzeg lub zwiększają odporność konstrukcji na zmienne warunki klimatyczne.

Pamiętać trzeba, że same utwardzenia muszą być odpowiednio zabezpieczane. Niektóre tradycyjne umocnienia występujące w postaci dużych bloków kamiennych lub betonowych spoczywających na materacach faszynowo-kamiennych lub geotekstyliach. Podlegają one siłom naporu, które powstaje od działania manewrujących statków lub falowania. Dla przeciwstawienia się tym siłom użyte muszą być specjalne umocnienia w postaci bloków kamiennych lub betonowych o dużych gabarytach, podobnie jak to ma miejsce w falochronach narzutowych. 

Dzięki zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń strugi wodne, nawet o dużych prędkościach, nie stanowią zagrożenia, gdyż ulegają one wyhamowaniu w porach drobnego kamieniwa i kamieni. Niegroźne dla stateczności i trwałości tego typu umocnienia są również fluktuacje ciśnień wywołane szybko płynącą wodą o wysokim stopniu turbulencji, gdyż ulęgają one dekompresji wskutek wodoprzepuszczalności umocnienia. Wszystkie systemy umacniania dna i brzegów muszą być poddane specjalistycznej analizie w celu ustalenia czy spełniają odpowiednie normy budowlane. Daje to gwarancję bezpieczeństwa i solidności konstrukcji.

mtprzetelniorlybudownictwasymasmtcelektroinstalacjeplgbcmrbasmasmgryf budtargi pomorskiepromocja-targi.plsibexexpokruszywasibexjesienwwdpmtseistargikielcelentewencbuild.lentewencelektroinstalacje13warsawbuildtargidziedzictwo