Wyszukaj w katalogu
Polecane firmy
Poleć nas innym
Aktualności

Jak należy wykonać podłoże pod autostradą?

07-08-2015


Coraz trudniej wyobrazić sobie współczesny świat bez autostrad. Drogi te umożliwiają bowiem bezpieczny, płynny oraz szybki ruch stale przybywającej liczby pojazdów.

Bolączką wielu dróg, negatywnie wpływającymi zarówno na bezpieczeństwo, jak i prędkości możliwe na nich do osiągnięcia, są koleiny, pęknięcia, wyboje czy też ubytki. W celu wyeliminowania ich na autostradach, buduje się je według rygorystycznych norm. Dotyczą one między innymi podłoża, które ma ogromny wpływ na późniejszy stan nawierzchni.

s11


Gdy grunty klasyfikują się do grupy nośności G1, nie zachodzi potrzeba ich wzmacniania czy wymiany. Często jednak drogi przebiegają przez tereny, gdzie podłoże jest słabe i niestabilne - w jego skład wchodzą na przykład gliny, iły, torfy czy namuły - lub gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki.

W takich sytuacjach korzysta się z rozmaitych metod, dzięki którym można odpowiednio przygotować takie podłoża. Na przykład gdy słabe grunty sięgają głębokością do kilku metrów, najczęściej stosuje się metodę wymiany dynamicznej. Jest ona najtańsza i daje najlepsze efekty. Alternatywnym, jednak znacznie droższym sposobem, jest wymiana gruntu. W obu przypadkach konieczne jest zastosowanie odpowiedniego, sortowanego kruszywa. Musi ono charakteryzować się między innymi dobrymi parametrami zagęszczenia i być odporne na lasowanie się także w warunkach trwałego nawodnienia. Naprzeciwko stale rosnącemu zapotrzebowaniu na taki materiał wychodzi firma EkoProd Sp. z o.o. - jeden z największych producentów kruszyw drogowych i hutniczych w Polsce.

Na czym polega wspomniana powyżej metoda dynamicznej wymiany? W gruncie wykonuje się wielkośrednicowe kolumny z materiału okruchowego. Są to tak zwane słupy wymiany dynamicznej. W płytkim wykopie lub po prostu na powierzchni terenu układa się warstwę z kruszywa naturalnego. Może to być żwir, kruszywo łamane albo żużel, spieki bądź odpady kopalniane. Dzięki kolejnym uderzeniom wykonywanym ciężarem o masie wynoszącej od 15 do 30 ton, spadającym z wysokości od 10 do 30 metrów, materiał ten umiejscawiany jest na odpowiedniej głębokości. Następnie dosypuje się go i powtarza proces, aż taki słup osiągnie wymaganą wielkość: najczęściej jest to średnica od 2 do 2,5 metra oraz głębokość od 5 do 7 metrów. Metoda ta stosowana jest wtedy, gdy słabe grunty spoiste sięgają właśnie tej głębokości, to jest do 7 metrów. Czasami wykorzystywane są także ubijaki mające pochylone ściany. Dzięki temu grunt jest dodatkowo rozpierany, a parametry wytrzymałościowe pomiędzy kolumnami są jeszcze lepsze. Metoda ta jest niezawodna oraz prosta i tania w wykonaniu.

Kolejnym ze sposobów poprawiania parametrów geotechnicznych gruntów - przede wszystkim niespoistych jak piaski czy żwiry - jest wibroflotacja. Wolna przestrzeń w gruncie, powstająca dzięki zagłębianiu się wibroflota, wypełniana jest kruszywem, na przykład kruszywem żużlowym lub żwirem. W ten sposób powstaje kolumna, która później pod obciążeniem osiowym osiada i odkształca się poprzecznie, dzięki czemu wzmacnia otaczający grunt. Standardowa głębokość takiej kolumny wynosi od 3 do 6 metrów, zdarzają się jednak głębokości sięgające nawet 40 metrów. Kolumny takie pełnią też rolę drenów pionowych. Dzięki temu znacznie szybciej przebiega proces konsolidacji podłoża w razie zastosowania ich w gruntach wilgotnych i spoistych.

Wyraźnie więc widać, że wykonanie podłoża pod autostradę wymaga zastosowania odpowiednich, sprawdzonych kruszyw, takich jak tych produkowanych i dostarczanych przez doświadczoną firmę EkoProd. Dzięki temu drogi takie rzeczywiście będą bezpiecznie służyć przez naprawdę długie lata.

mtprzetelniorlybudownictwasymasmtcelektroinstalacjeplgbcmrbasmasmgryf budtargi pomorskiepromocja-targi.plsibexexpokruszywasibexjesienwwdpmtseistargikielcelentewencbuild.lentewencelektroinstalacje13warsawbuildtargidziedzictwo